Rideterapi

Omgangen med heste er efterhånden et veldokumenteret terapeutisk redskab og vi har mange og meget gode erfaringer med at anvende rideterapi sideløbende med det miljøterapeutiske arbejde, der foregår rundt om de unge.
Rideterapi foregår i kontakten, kommunikationen og kropssproget mellem hesten, den unge og terapeuten.
Rideterapi indeholder

  • Et sansemæssigt aspekt, som stimulerer kropsbevidsthed og identitetsfølelse.
  • Et fysisk aspekt, der gør kroppen stærkere og som giver både øget selvværd og mere selvtillid.
  • Et følelsesmæssigt og socialt aspekt, der bedrer den unges mentaliserings evne og styrker den gode relation.

Hesten har en evne til at virke terapeutisk på mennesket.
Den spejler sig ofte i os og kan udvise samme følelser. Den kan appellere til nærvær og kan selv udvise tillid, nysgerrighed og åbenhed. Forskning i dag antager at hesten kan aflæse menneskets ansigtsudtryk f.eks. glæde, vrede, ro, angst.
Dette bringer forskellige følelser op, som der kan arbejdes terapeutisk med, blandt andet omkring den unges mentaliserings evne – forenklet sagt: evnen til at se på andre indefra og sig selv udefra.
Det er i den gode relation til andre, at mennesker udvikler sig, føler sig betydningsfulde og oplever mening med tilværelsen.

Rideterapi er en del af tilbuddet på Møllegården. Om sommeren arbejder vi ofte udendørs enten i naturen eller på udendørsbanerne, om vinteren er vi så heldige at have egen ridehal.