Dagtilbud

Fiona skolen et dagtilbud
Dagtilbuddet på Møllegården er rettet mod de unge, som igen og igen oplever ikke at kunne inkluderes på arbejdsmarked, i uddannelse, nærmiljø, sport etc. fordi deres personlighedsstruktur er for sårbar og deres almen viden, almen dannelse på nogle væsentlige områder ikke er alderssvarende i udvikling.
Det betyder den indsats, der gøres, om end man kan skønne at der er taget mange hensyn, alligevel ikke giver det ønskede resultat : At de unge gennemfører uddannelse, fastholder arbejde.
Det ønsker vi at lave om på!

Vi har mange års solid erfaring som botilbud for psykisk sårbare unge, det har givet os en bred indsigt og viden om, hvad der skal til for målgruppen at nå sine mål.

For det første er det vigtigt at se på at denne målgruppe, deres problem er ikke, at de ikke kan gennemføre uddannelse eller fastholde et arbejde. Det er konsekvensen af den tilstand de unge befinder sig i.
Det betyder at indsatsen skal rettes mod det, der besværliggør den unges liv – identitet, selvværd, selvtillid, tillid til andre, behovstilfredsstillelse/ behovsudsættelse, problemer med sanseintegration, problemer med kognition etc.
Altså basale udviklingspsykologiske faktorer der spænder ben for at den unge kan fungere tilfredsstillende i sociale sammenhænge og være motiveret til selvrealisering.

Det er Fionaskolens fokus