Organisationen Møllegården

Møllegårdens Botilbud er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. Der er tilknyttet et Advisory Board, som støtte og rådgiver for ledelsen.Værdier

Mennesket er af natur et socialt væsen. Når mennesket ikke magter denne del eller ikke formår at indgå hensigtsmæssigt socialt opstår der mistrivsel for den enkelte og i omgivelserne. Vi lærer igennem social interaktion. Læring udvikler os. Alle mennesker har ret til de bedste forudsætninger for at udvikle sig og indgå socialt i samfundet. Mennesker har forskellige forudsætninger, forskellige evner/ talenter, forskellige læringsstile. Dette er vores grundlag for at indgå i samarbejdet med hinanden og den enkelte unge om deres udviklingsforløb.

Alle her på Møllegården er vigtige for fællesskabet, alle har indflydelse på stedet og eget liv.
Kulturen er anerkendende og respektfuld.
Vi værner om vores traditioner, aktiviteter og rytmer, for vi ved at det er så vigtigt at de unge kan stole på, at det vi siger er det vi gør.
Gentagelserne skaber forventning og i forventningens muld gror håb og drømme.“Jamen” sagde Peter Plys “Det jeg bedst kan lide…” og så blev han nødt til at stoppe for at tænke, fordi selvom dét at spise honning var en meget god ting, var der altid et øjeblik lige før man begyndte at spise honningen, der var bedre end mens man spiste, men han vidste ikke hvad dette øjeblik hed.

Faglig målsætning

Vores mål er at den enkelte unge får etableret og igangsat sin udvikling frem imod, de mål og drømme den enkelte unge har og får. At den enkelte unge opnår bæredygtighed til at videreføre ovennævnte når vi en dag giver slip. Vores mål er at give den unge indsigt i egen indflydelse på eget og andres liv. At opdage sig selv, sine vaner og mønstre, og få mod til at selektere (bryde, bevare) og udvikle nye strategier. Vores mål er at den enkelte unge får skabt et sundt fundament både fysisk og psykisk så den unge bliver i stand til at realisere sig selv ( Maslow).

For at sikre den enkelte unge disse muligheder, er ledelse og medarbejdere i regelmæssig faglig udvikling, uddannelse og sparring.
Vi arbejder systematisk med implementering af faglig tilgang og metoder.