KontaktMøllegårdens botilbud
Gl. Nykøbingvej 85
4572 Nr. Asmindrup

Ledelse og visitation 40268879
Nattevagt 23.00 - 7.30 29894197
Personale 29894197
Personale 29894179
Medicin ansvarlig 9.00-15.00 29897831
Teamleder 9.00 - 15.00 29897832

Mail: