Praktiske oplysninger

Hvem er målgruppen:

Psykisk sårbare unge med psykiske/psykiatriske problemstillinger
Alder: 17 – 35 år.


Vi modtager psykisk sårbare unge, der kan have diagnoser som:
Skizofreni
Personlighedsforstyrrelser
ADHD
Spiseforstyrrelser
Selvskadende adfærd
Asperger/autismespektrum


Normering:
8 unge

Økonomi:
Grundpris pr. måned kr. 2.500 dækker administration, møder, materialer m.m.
Månedspris pr. skoledag kr. 2.000,00 dækker undervisning, kørsel, entré udgifter, materialer, 2 måltider

Undervisningen ligger Mandag – fredag: 9.00-14.00

Opsigelsesfrist 14 dage


Visitation:
For yderligere information

Møllegårdens Botilbud
Pia á Grømma
Mail:
Tlf.: 40 26 88 79


Formøde: Alle unge møder til individuelt gensidig forventningsafstemning.
Forsamtalen har bl.a. til formål at:
afklare om dagbehandlingstilbuddet er det rette for den pågældende unge.
at bevidstgøre den unge omkring ansvar og engagement ift. forventet udbytte
at afklare gensidige forventninger til samarbejdet.