Dagligdagen på Møllegården
Miljøterapi i praksis


Download beskrivelse af Dagligdagen på Møllegården

Hverdagsbeskrivelse
Hver morgen vækkes de unge blidt og positivt og mindes om dagens gøremål.
Der uddeles morgenmedicin.
De unge, der skal afsted i skole uden for Møllegården, spiser morgenmad og pakker madpakke. De støttes i at komme afsted og sendes ud af døren med et kram og ønskes en god dag og at de endelig må ringe hjem, hvis der er noget, som bliver svært.
De unge, der er hjemme, er de som ikke endnu er klar til at gå i skole uden for Møllegården, eller som har fri fra skole. De unge har også et dagsprogram, så deres dag bliver indholdsrig, meningsfuld og retningsgivende.
De unge, der er hjemme kommer til morgenmad kl. 9.00 til 10.00.

Mandag
laver vi lækker mad. Vi går en tur i skoven og når vi kommer hjem laver vi sunde og lækre retter og andre livsstils projekter.
Vi smager på krydderurter og taler om hvordan vi spiser sundt og passer godt på os selv.
Vi spiser frokost sammen fra kl. 13.00-14.00.
Om eftermiddagen tager vi til zumba i Vig, hvor alle der har lyst tager med.
De unge, som bor i egen lejlighed på Møllegården får hjælp til at lave en sund og varieret madplan og indkøbsliste og vi tager med dem ud og handle.
Når klokken bliver 17.00 går vi rundt til hver enkelt lejlighed og hjælper med madlavningen, også her taler vi om, hvordan vi kan lave sund og varieret kost.
Vi støtter op ifht. opvasken, oprydning og udluftning hos hver enkelt beboer. Vi støtter op om og hjælper med lektierne, pakke skoletaske og hjælper med at lave sunde madpakker klar til næste dag.
Samtidig er der en personale i bofællesskabet, der hjælper de unge med at lave mad.
De unge skiftes om at have maddag i bofællesskabet. Vi hygger omkring madlavning og spisning og taler om, hvad hver især har oplevet i løbet af dagen og hvad der er sket i nyhederne.
Vi hjælper efterfølgende med opvask og oprydning.

Mandag aften efter aftensmaden er der møde i bofællesskabet, hvor de unge kommer med ønsker og planlægger maddage og hvem, der har hvilke rengøringsområder. Der laves indkøbsliste og madplan til hele ugen efter de unges ønsker, så den ligger klar til tirsdag, hvor vi handler ind til bofællesskabet sammen med de unge der bor der.
Kl. 20.00-21.00 gives natmedicin og vi vender dagen som er gået og dagen som kommer med hver enkelt ung.
Er der noget der er svært, taler vi om det, så den unge kan sove trygt og godt. De som ønsker det får sunget godnatsang, læst godnathistorie eller modtager trykmassage. Det beroliger nervesystemet og gør at det er meget nemmere at falde i søvn, hvis man lider af angst, depression eller paranoia.
Vi sørger for at de unge har en telefon tæt ved sengen og at vores numre er kodet ind og vi minder dem hver aften om at de altid må ringe til nattevagten, hvis de bliver angste eller på anden måde får det skidt i løbet af natten.

Tirsdag foregår samme vækning og morgenmadsrutine.
De som er hjemme har rideterapi og individuel terapi om formiddagen og de som er afsted har rideterapi og individuel terapi om eftermiddagen. Der ud over er der for de som er hjemme formiddagsworkshop, hvor der spilles spil f.eks memory, krydsord og suduku, der stimulerer hukommelse og hjerne. Der laves også dansk og matematikopgaver og historielæsning.
Kl. 13.00-14.00 er der frokost.
De unge, som er i skole uden for Møllegården, begynder at komme hjem fra skole og vi går rundt og taler med hver enkelt og hører, om deres dag er gået godt.
Derefter handles der ind til ugen med de som bor i bofællesskabet.
De unge, som bor i egne lejligheder på Møllegården, får hjælp til oprydning, lektier og madlavning lige som dagen før. Det samme sker i bofællesskabet.
Efter aftensmaden gives Nada, trykmassage eller pigboldsmassage til de som ønsker det.
Mellem kl. 20.00 og 21.00 gives natmedicin og vi taler om hvordan dagen er gået og om der er noget der vigtigt at få talt om så de unge kan sove trygt og godt.
Vi taler også om hvad dagen i morgen bringer og gentager godnat ritualet (Se mandag) for de som ønsker det.

Onsdag forgår samme vækning og morgenmads rutine som de to foregående dage.
De unge, som er hjemme, har workshop om kulturlivet. Vi tager på biblioteket, ser en udstilling eller tager på museum.
Vi spiser frokost sammen og vi går rundt til alle dem, der kommer hjem fra skole og hører hvordan deres dag har været.
Onsdag er også rengøringsdag og vi støtter og hjælper hver enkelt ung med at få gjort rent, lagt rent sengetøj på og vasket tøj og få det rene tøj lagt på plads igen.
Det samme sker også i bofællesskabet hvor vi også hjælper og støtter hver ung med hver deres rengøringsområde på fællesarealet ud over oprydning og rengøring af eget værelse, tøjvask og rent sengetøj.
Vi har samme struktur hver gang vi gør rent og deler rengøringsområdet op i mindre felter, så det bliver nemt og overskueligt for den unge.
Vi hjælper og støtter som de to foregående dage alle de unge med, at få lavet god og sund aftensmad og vi hygger omkring maden og taler om, hvad alle har oplevet i løbet af dagen.
Vi støtter de unge i at få lavet madpakker, pakket skoletaske og få lavet lektier.
Mellem kl. 20.00 og 21.00 gives natmedicin, dagen i dag og morgendagen vendes og der synges godnatsang, læses godnathistorie eller gives trygmassage til de der ønsker det.

Torsdag foregår samme vækning og morgenmadsrutine som alle de andre dage.
Om torsdagen er der individuel terapi for de unge som ikke fik om tirsdagen.
Torsdag er der workshop, hvor der laves scrapbooks med fokus på livshistorie.
Vi oplever, at de unge som flytter ind på Møllegården, som oftest ikke har et fotoalbum med billeder af dem selv og deres familie. De få billeder de har, er ofte spredt mellem deres ting.
Vi hjælper dem med at få billederne samlet sammen og sat dem flot op i et lækkert album og vi oplever samtidig en stor glæde hos de unge ved, at de får samlet og fortalt dele af deres livshistorie i denne proces.
Vi laver Scrapbooks med forskellige temaer f.eks. en bog med det man ønsker at tage med sig videre frem i livet, ting man ønsker at parkere både over ens livshistorie men også med ønsker og drømme til fremtiden. Vi spiser frokost sammen.
Vi går rundt og taler om hvordan de der har været i skole har haft det.
Torsdag er også den dag, hvor vi går rundt til alle unge og laver skema over ugen som kommer, med fokus på struktur og forudsigelighed. Vi opdaterer kalender og tavle med individuelle aftaler til den næste uge der kommer.
Alle unge har på deres værelser eller i deres lejligheder en whiteboardtavle inddelt i ugedage, hvor vi også hænger deres faste ugeskema og skriver ugens individuelle aftaler hos læge, psykiater mm. og hvem der tager med dem af personalet.
Det er også torsdag vi kigger på aktioncards, eller laver udtrapningsskemaer med de, som er igang med at blive trappet ned i medicin. Et udtrapningsskema er et skema, der gør det tydeligt for den unge hvilke symptomer, der er under en nedtrapning i eksempelvis Citalopram eller Leponex.
Det gør det meget nemmere for den unge at være i udtrapningsforløbet.
Som de foregående dage hjælper vi med lektier, udluftning, oprydning, pakning af skoletasker, klargøring af madpakker, madlavning og opvask hos hver enkelt ung og hos de unge i bofællesskabet. Det gør vi altid fra kl. 17.00 og frem.
Kl. 20.00 - 21.00 går vi også som de andre dage rundt til hver enkelt og taler med dem om dagen der er gået, om dagen i morgen og om der er noget der fylder, inden de skal sove. Vi giver natmedicin og læser godnathistorie, synger godnat sang eller giver trygmassage til de som ønsker det.

Fredag forgår samme vækning og morgenmads rutine som alle de andre dage.
Det er vigtigt for os, at de unge vækkes blidt og positivt da de danner grundlag for, at dagen starter på en god måde.
De unge som skal afsted i skole støttes i at komme afsted og sendes ud af døren med et kram og ønskes en god dag og at de endelig må ringe hjem hvis der er noget, der bliver svært.
De som er hjemme spiser morgenmad sammen fra 9.00 til 10.00 og der arbejdes i vores kreative værksted med vores kunstterapeut Susanne Wex, der også igennem mange år har været distriktssygeplejerske og supervisor.
De unge kan altid få adgang til det kreative værksted, hvis de har lyst til at tegne male, lave Scrapbooks eller være kreativ på andre måder, også når de kommer hjem fra skole eller i weekenderne.
Vi spiser frokost sammen og går rundt til de unge der kommer hjem fra skole og hører om de har haft en god dag.
De som skal på weekendbesøg hos familie, kæreste eller venner får støtte til at pakke og der aftales kørsel, afhentning eller støttende samtale under togturen alt efter den enkelte unges behov.
De der skal afsted mindes om, at de altid må ringe hjem til Møllegården, hvis der er noget der bliver svært under besøget. Vi ringer også altid til de unge, der er afsted på weekend for at høre hvordan de har det og om det går godt.
Kl. 17.00 laves der aftensmad og hygges omkring de beboere der hjemme. Der hjælpes med opvask og oprydning.
Mellem 20.00 og 22.30 gives natmedicin og dagen vendes med hver enkelt ung, inden der siges godnat og sov godt. Fredag og lørdag er de unge ofte stadig oppe når vagten overgår til nattevagten. For de unge der går i seng inden, gentager godnat ritualet sig.

Weekenden er tid til afslapning for de unge. De vækkes blidt mellem 9.00 og 10.00 og vi hygger om de unge og sørger for de får morgenmad.
De unge besøger hinanden, har kærester eller venner på besøg, spiller computer, er i vores kreative værksted, rider eller ser film i weekenden og vi er rundt hos de unge og hygger om dem, taler om og hjælper med det som er svært eller det de ønsker vi skal være sammen om.
Vi hjælper også med de lektier der skal laves til næste uge. Vi bager kage eller tager en tur ud af huset eller i biografen.
Vi spiser frokost og laver aftensmad sammen og hygger omkring maden.
Lørdag gives natmedicin mellem kl. 20.00 og 22.30 da nogen gerne vil være lidt længere oppe.

Søndag hjælper vi de unge med at få pakket taske og få smurt en sund og god madpakke. Vi tager imod de som kommer hjem fra weekend og taler med dem om alt, hvad de har oplevet og om der er noget, der har været svært, som skal vendes inden sove tid.
Inden vi siger godnat og sov godt vendes dagen, som er gået og dagen som kommer.
Der synges eller læses godnathistorie for de som ønsker det.
Søndag gives som i hverdagen natmedicin mellem kl. 20.00 og 21.00, så den unge kan være frisk og veludhvilet til dagen der kommer.

På Møllegården tror vi på, at en sund døgnrytme, sund og varieret kost, motion, læring og indhold i hverdagen samt anerkendelse, empati og følelsen af at have betydning og være vellidt og afholdt er vigtig for Recovery, en sund krop og et sundt sind.


Aktioncard:
Vi træner den unge i, at mærke efter og handle ud fra hvad de føler og tænker er rigtigt og ikke hvad andre tænker.
Vi lærer den unge at sætte ord på i stedet for at skade sig selv og at vi altid er der og lytter og støtter. Vi giver førstehjælp på skaden men holder opmærksomheden på, hvilken følelse der gjorde at den unge ville skade sig og at den unge får sat ord på det, der er svært. Vi laver aktioncard med den unge, hvor den unge er med til at vælge 4-5 ting som giver den unge alternativer til impulsstyret adfærd, som at skade sig selv, hvis man føler man flyder ud, bruger for mange penge, eller til at kunne komme ud af en svær situation, når man er på besøg hos sin familie eller andet.
Et aktioncard kunne se ud som følger:

  • Få Nada
  • Gå en tur med god musik i ørene
  • Tale med en man kan lide
  • Putte sig under kugledynen
  • Få trykmassage

Ugeskema og kalender:
Vi arbejder med fast ugeskema, kalender og tavle hvor vi hver uge indsætter ugens aftaler med den unge så den unge kan forberede sig på ugen. Det gør vi fordi forudsigelighed og struktur giver den unge ro i hoved og tryghed ifht. forventningerne.
Vi skaber en fast døgnrytme og ugerytme for de unge med sund mad, faste sengetider, fast handledag, fast rengøringsdag, faste spisetider, faste rengøringsområder og faste medicintider.
Vi kommer altid rundt og siger godnat til de unge, taler om dagen der er gået og hvordan den har været og at i morgen kommer der en ny dejlig dag og hvad den indeholder. Vi læser også gerne godnathistorie, synger godnatsang eller giver trygmassage, hvis den unge ønsker det. Det beroliger nervesystemet og gør det meget nemmere at falde i søvn.
Vi har en telefon på os og fortæller den unge hver gang vi går fra den unge, hvor vi skal hen, tilbyder den unge at komme med hvis den unge føler sig utryg, fortæller den unge hvad vi skal og hvornår vi ses igen. Vi fortæller også de unge hver gang vi går videre til det næste, at den unge altid bare må ringe om stort og småt og at vi er lige i nærheden og kan komme hurtigt.

Andre former for støtte
Vi tager altid med den unge til læge, distriktssygeplejerske, diætist, statusmøder, skolehjemsamtaler, møder med jobcenter og sagsbehandler.
Vi arbejder meget anerkendende og roser de unge for hvert et lille skridt vi ser, vi fortæller dem ofte, hvor fint de udvikler sig og taler med dem om, hvad der er sket fra de kom til nu. Vi giver også rigtig mange knus og kram og fortæller den unge, at der ikke er noget forkert ved dem.
Vi holder fast i virkeligheden og afmystificerer alt det der giver angst. Vi hjælper de unge med at bruge logikken, når de føler angsten eller paranoiaen komme og vi uddanner dem i, hvordan de kan tænke sig igennem det der er svært og finde kernen, styrken og løsningen inde i sig selv.
Vi arbejder med SET metoden, vi italesætter, hvad vi ser og viser den unge, at vi har empati og forståelse for det den unge oplever, vi er rolige rollemodeller og løber ikke med på splitting eller andre impulser, men råder den unge til hvordan den unge kan løse situationen på en fornuftig måde ved at forholde sig til både fordele og ulemper ved valg, samt konsekvenserne (De naturlige følger af valg) Vi tydeliggør for dem at det er deres valg.
Grundlæggende arbejder vi med en kognitiv tilgang, igennem hvilken, der skabes mulighed for en mere nuanceret anskuelse af sig selv, andre og verden omkring. Igennem den kognitive tilgang kan den unge blive opmærksom på egne og andres handle og tankemønstre igennem denne opmærksomhed opstår muligheden for at anerkende og tage ansvar for egen indflydelse og derigennem ændre uhensigtsmæssige tanke, handle og adfærds mønstre til hensigtsmæssige.
Vi ser dog også at unge ofte i begyndelsen af deres ophold har svært ved at bære det ansvar, der ligger i den kognitive tilgang. I de tilfælde spejler vi i stedet den unge, Vi sætter ord på de følelser og handlinger vi måske tror den unge har – pointen er at den unge ikke behøver at tilkendegive noget eller svare men kan høre hvad vi tænker.
Vi giver Nada under medicin udtrapning, ved søvnbesvær, ved angst og andre ubalancer.
Vi giver trykmassage og massage med pigbold, når den unge føler sig udflydende.
Vi arbejder med psykoedukation og lærer de unge hvilke af de udfordringer de har, de kan tillægge deres diagnose, hvad har de af symptomer og hvordan de kan håndtere det, f.eks at de hører stemmer eller har hallucinationer, samt hvad der er normale følger af en forbigående overbelastet tilstand pga opståede udfordringer og som sikkert ophører når udfordringen ophører og normal tilstand genfinder sig.
Vi lærer de unge at skille deres personlighed fra sygdommen
Vi tager også de unge med til foredrag, hvis de har lyst og hvis der er noget vi tænker der er interessant fra f.eks. Psykinfo og som samtidig giver de unge uddannelse i og inspiration til, hvordan de kan tackle deres sygdom. Vi tager altid med de unge til læge og psykiater og støtter dem i at mærke efter så de får den medicin der gør, at de bliver allermest velmedicinerede.
Vi taler med de unge om, at den medicin de får er god for dem, da mange med en psykisk sygdom vægre sig ved at tage deres medicin og derfor forlænger deres behandlingsforløb og presset på hjernen hvis de i perioder ikke ønsker medicin. Vi giver dem via samtale, Nada og trykmassage alternativer til PN da PN ofte forlænger den depressive tilstand eller har en rekyleffekt og derfor skal benyttes med omtanke. Vi taler med dem om, at det at have en diagnose ikke er jordens undergang og at de er nogle skønne og fantastiske mennesker alligevel og at de sagtens kan leve et godt liv.
På Møllegården tilstræber vi, at være et rigtig godt hjem for den unge. Når den unge er væk fra Møllegården, fortæller vi dem altid, at de endelig bare må ringe eller komme hjem, hvis noget bliver svært og at vi er her for dem og hjælper og støtter, hvis verden er svær og uforudsigelig. Vi tror på at de kan og vi fortæller dem at vi tror på dem.
Vi holder jul 2 gange både et par dage før jul for alle på Møllegården. Her møder alle personaler ind og så hygger vi hele dagen om de unge og holder jul med gåsesteg, flæskesteg, medister og alt hvad der dertil hører. Vi spiller pakkespil, danser om juletræ og pakker pakker op. Vi ser julekalender hele december med de unge, hvor vi hygger med kalenderlys og småkager. Selve juleaften holder vi på samme måde jul for de, som ikke skal nogen steder. Alle unge får gaver til 500 kr juleaften og adventsgaver hele december. Vi laver ønskesedler med de unge og bruger rigtig meget tid på, at finde gaver vi ved, de vil blive rigtig glade for.

Vi holder også en rigtig super fødselsdag for de unge, hvor alle kommer til boller og lagkage og den unge bestemmer, hvad de vil have og spise hele dagen. Den unge bliver fejret med flag, balloner og sang. Den unge får også her gaver til 500kr og noget vi ved, den unge har ønsket sig rigtig meget. Det gør vi både for at den unge mærker, at de er noget helt særligt og betydningsfuldt og for at de kan bringe det videre, hvis de en dag får børn og dermed bryde med det mønster de kommer fra.
Vi giver den unge følelsen af at høre til og vi fortæller dem at vi passer på dem og at vi vil dem det bedste. Vi lærer dem at det de føler og mærker er rigtigt for dem og støtter dem i at finde en sund balance i livet.

Vi lærer den unge at holde et hjem. Vi lærer dem at gøre rent ved at gå foran og vise hvordan, ved siden af og ved at hjælpe hvor det bliver svært. De unge har en fast rengøringsdag og vi roser dem meget og fortæller dem hvor dejligt det er, når de har gjort rent.
Vi bruger meget tid på, at lave sund og varieret mad med de unge og vi taler med dem om, hvor vigtigt det er. Vi hygger om maden og sørger for det er rart og hyggeligt at spise sin mad. Vi laver indkøbsliste og madplan for ugen med alle unge, udfra deres egne ønsker og vi tager med dem ud og handler. Vi viser dem hvordan frugter dufter og ser ud når de er modne, eller hvordan man handler efter kg-pris, men også hvordan man handler økonomisk fornuftigt, så de kan gøre det samme, den dag de ikke længere bor på Møllegården.
Vi lærer de unge at vaske tøj og få det lagt på plads. Vi sætter labels på deres hylder så de kan overskue, hvad de har i skabet.
Vi arbejder med de unges sociale kompetencer, som tidligere beskrevet med SET metoden, via spejling, via den kognitive tilgang og ved at rådgive og vejlede dem om, hvordan de takler de situationer de møder i deres dagligdag på en fornuftig og positiv måde.
Vi er som personaler selv gode rollemodeller og vi interagerer med hinanden på en positiv måde, så den unge kan bruge det i andre sammenhænge. Vi viser den unge at vi alle kan begå fejl, at det er helt okay og at der ikke er noget krav til dem om, at de skal være perfekte.
Vi går højt op i, at de unge på Møllegården har en sund døgnrytme og et dejligt og givtigt indhold i hverdagen der gør livet værd at leve, så den unge har lyst til at stå op om morgenen.