Ydelser

Først og fremmest får du som ung på Møllegården et omsorgsfuldt, indlevende miljø at bo i. Her er en stor rummelighed og hjertevarme.
Du får her mulighed til at finde ro og få samling på det kaos, som mange unge beskriver, de har, når de kommer.
Du får sammen med personalet og leder udarbejdet en udviklingsplan med de mål og delmål, du ønsker at opnå under opholdet på Møllegården.
Der er altid en medarbejder til at tale med eller lave noget sammen med.
Du får mulighed for at få lagt din dagligdag i nogle rammer, der er gode for dig.
Du har på Møllegården selv medindflydelse på de ting, der vedrører dig.
På Møllegården har alle unge en koordinator, der fungerer som tovholder på opgaver og planer. men alle i personalegruppen er involveret i alle unge.
Dette lader sig gøre fordi vi er et lille sted med et meget tæt samarbejde personale og ledelse imellem.
Sammen med dig finder vi den personale med de rette kompetencer til den givne opgave du har behov for særlig støtte til.

Solnedgang på Møllegården
Solnedgang på MøllegårdenPå Møllegården har du mulighed for at modtage forskellige terapeutiske tilbud:

Du vil blive tilbudt individuel terapi ved Reg. psykoterapeut Nina Schiøtz.

Du har mulighed for at modtage rideterapi ved Rideterapeut Nina Schiøtz og Pia á Grømma.

Du har mulighed for at modtage kropsterapi
Ved uddannet psyko-motorisk terapeut.

Flere af vores pædagoger har en terapeutisk videreuddannelse.

Ved ekstern ergoterapeut kan du få udarbejdet din sanseprofil og der igennem tilrettelægge et målrettet træningsprogram ift. sanseintegration.En overvejende del af medarbejder teamet er uddannet i NADA.
Af mere praktisk karakter kan vi oplyse at der på Møllegården er vaskemaskine til rådighed, du køber selv vaskepulver.
Her er gratis kørsel i bil til aftalte behandlingsrelaterede mål, pædagogiske aktiviteter og arrangementer, der forudsætter en medarbejder deltager.
Møllegården betaler en valgt hobby eller interesse, du gerne vil dyrke.
Vi har mange traditioner, som vi fejrer sammen, bl.a. fødselsdage, Jul, Nytår, Fastelavn, Påske, Sankt Hans etc.
Hvert år er der ferie med alle unge i 7-10 dage. Feriested besluttes i fællesskab, alle har indflydelse.
Er du heste interesseret, har du mulighed for at ride og hjælpe med at passe hestene eller bare nusse med dem. Er du til lidt mindre dyr, er her også katte og en lille hund.
Ønsker du at arbejde på gården, er der også mulighed for dette.
Du er med til at bestemme aktiviteter som f.eks. biograf, koncerter, udstillinger, Tivoli etc. hvor Møllegården betaler.