Handleplan, mål og dokumentation

Handleplan og mål

Når den unge flytter ind på Møllegården er der udfærdiget en VUM, bestilling og handleplan fra anbringende kommune.
Denne handleplan er vores udgangspunktet for at lave en udviklingsplan og de pædagogisk-praktiske handleplaner på Møllegården.
De pædagogisk-praktiske handleplaner udfærdiges i samarbejde med den unge, der aftales, hvad der fokuseres på i den kommende periode på 3 måneder. Der er klare aftaler for den unges indsats og medarbejdernes rolle og støtte.
Handleplanen består af et mål for perioden samt et aftalt antal delmål for hvert arbejdspunkt.
Ved hvert statusmøde drøftes, evalueres og justeres den overordnede handleplan.
Dokumentation

Hverdag noteres observationer i vores journalsystem.
I dette system har vi mulighed for at markere vores notater til handleplan og statusrapporter.
Hver uge holder vi konference, hvor en ung bliver drøftet og indsatsen evalueres. Her deltager ledelse, medarbejdere og psykoterapeut.
Det betyder at hver 8. uge sker der en fælles evaluering af den enkelte unge.
Hver 3. måned har vi besøg af vores psykiatriske konsulent, her gennemgår vi alle unge. Den psykiatriske konsulent er ikke behandlingsansvarlig for de unge. Det er ledelsen og medarbejdernes sparringspartner.
Konklusioner fra de pågældende møder bliver skrevet til journal.
Hver 3. måned justeres i handleplaner.
Hvert 6. måned skrives statusrapport og indkaldes til statusmøder.
Vores sundhedsfaglige medarbejder sikre at vi har behandlingsplaner fra behandlingsansvarlig psykiater.
For at sikre den socialpædagogiske helhedsorienterede tankegang, dokumenterer vi ud fra følgende overordnede overskrifter:

  • Sundhed og sygdom
  • Fysisk funktion
  • Psykisk funktion
  • Kognitiv funktion
  • Socialfaglig funktion, herunder netværk, dagbeskæftigelse, job, uddannelse, økonomi