Økonomi

Takster for 2023 Bopæl i bofællesskab

Opholdsbetaling: kr. 75.373,00 pr. måned
Døgntakst kr. 2478,00

Egenbetaling:
I denne pris er indeholdt kost, husleje, forbrugsafgifter, tv og internet.

Den unge skal selv afholde udgifter til:

Kørsel der ikke direkte er knyttet til behandlingen.
Personlig pleje og hygiejne
Tøj
Tandlæge, briller, medicin
Personlig udgifter, mobil tlf.
LommepengeTakster for 2023 Bopæl i pavillon lejlighed

Opholdsbetaling: kr. 75.373,00 pr. måned
Døgntakst kr. 2478,00

Egenbetaling:
I denne pris er indeholdt husleje, forbrugsafgifter, tv og internet.

Den unge afholder selv udgifter til:

Kost
Kørsel der ikke direkte er knyttet til behandlingen.
Personlig pleje og hygiejne
Tøj
Tandlæge, briller, medicin
Personlig udgifter, mobil tlf.
Lommepenge


Takster for 2022 Bopæl i ekstern lejlighed

Opholdsbetaling: kr. 44.409 - 75.373,00 pr. måned
Døgntakst kr. 1460 - 2478,00
Denne betaling kan gradueres efter den unges støttebehov.

Egenbetaling:
I denne pris er indeholdt husleje, forbrugsafgifter, tv og internet.

Den unge afholder selv udgifter til:

Kost
Kørsel der ikke direkte er knyttet til behandlingen.
Personlig pleje og hygiejne
Tøj
Tandlæge, briller, medicin
Personlig udgifter, mobil tlf.
Lommepenge

Opholdsbetalingen dækker også

Husleje
Småinventar og vedligehold
Licens, foto, tv
Dagbehandlingstilbud Fiona
Undervisningsmaterialer inden for Botilbuddet
Ferie og udflugter med Botilbuddet
Beskæftigelse og hobbys
Kontingenter og abonnementer efter aftale med Botilbuddet.
Gaver
Transport Aftalt med Botilbuddet.
Øvrig betaling går til medarbejderudgifter, kompetenceudvikling samt administrativ drift.


Opholdsbetalingen bliver hver d. 1.1 fremskrevet med gældende % sats.

Opholdsbetalingen betales forud for løbende måned.

Som en del af det pædagogiske tilbud indgår ferier, hobby, kreative og kulturelle aktiviteter.

Unge under 18 år (§ 66, stk. 1, nr. 5)

Unge under 18 år kan kun indskrives i bofællesskabet.
Her afholder Botilbudet udgifter til (Udover nævnte under betalingen dækker):
Tøj og lommepenge
Personlig pleje
Transport udgifter/hjemkørsel hver 14. dag i weekend/ ferier

Husleje, el, vand og varme
Lokale omkostninger
Kost
Småinventar og vedligehold
Licens, foto, tv
Dagbehandlingstilbud Fiona
Undervisningsmaterialer inden for Botilbuddet
Ferie og udflugter med Botilbuddet
Beskæftigelse og hobbys
Kontingenter og abonnementer efter aftale med Botilbuddet.
Gaver
Transport Aftalt med Botilbuddet.
Øvrig betaling går til medarbejderudgifter, kompetenceudvikling samt administrativ drift.