Døgntilbud

Godkendelse

Møllegården er godkendt til 13 beboere fordelt på tre afdelinger, Bofællesskab, 4 pavillonlejligheder og 4 lejligheder i en naboejendom.

Bofællesskabet er normeret til 4 beboere i alderen 17-25 år, alle pladser er fleksible.
Visitation sker i forhold til:
Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
Botilbud til midlertidige ophold, § 107

De 4 Pavillonlejligheder er normeret til beboere i alderen 18-35 år, to pladser er fleksible.
Visitation sker i forhold til:
Botilbud til midlertidige ophold, § 107
Botilbud til længerevarende ophold, § 108

De 4 lejligheder i naboejendom er Botilbud til midlertidige ophold, § 107, med en fleksibel plads §108


Tilbuddet er at finde på tilbudsportalen


Målgruppe

Møllegårdens tilbud henvender sig til unge, der har et særligt behov for en struktureret og forudsigelig hverdag i trygge og omsorgsfulde rammer. En hverdag, der er bygget op omkring læring og udvikling.
En ramme, der har fokus på både kompenserende hjælp samt hjælp til selvhjælp.
En plan, der tager udgangspunkt i den enkelte unges funktionsniveau, støttebehov samt udviklingsprofil.
De unge har behov for:

  • At få opbygget en stærkere indre struktur.
  • At opnå stærkere identitet og bevidsthed herom.
  • At opnå kendskab og indsigt i sin sygdom og symptomer
  • At opnå mål på trods af.


De unge på Møllegården er normalt begavede unge, som er udfordret på grund af:

  • Asperger og Autismespektrum forstyrrelse

  • Virkelighedsforandring, f.eks. Skizofreni

  • Personlighedsforstyrrelser f.eks. Borderline

Beboerne kan have flere diagnoser f.eks.
ADHD, Selvskadende adfærd, Cutting og spiseforstyrrelser.

I Bofællesskabet visiteres unge i alderen 17 - 25 år

I pavillonlejlighed §107 visiteres unge i alderen 18- 35 år.

I pavillon- og ekstern lejlighed §108 visiteres unge i alderen 25- 35 år.

I eksterne lejligheder §107 visiteres unge i alderen 18-35

Gældende for §108 kan beboerne blive ud over det 35. år.