Vi Bor

Møllegårdens botilbud IVS
Gl. Nykøbingvej 85
4572 Nr. Asmindrup

Kontor 30132154
Ledelse og visitation 40268879
Nattevagt 23.00 - 7.30 41624179
Personale 29894197
Personale 29894179

Fax. 59312156