Økonomi

Takster for 2020 Bopæl i bofællesskab

Opholdsbetaling: kr. 69.411,00 pr. måned

I denne pris er indeholdt kost og husleje.

Den unge skal selv afholde udgifter til:

Kørsel der ikke direkte er knyttet til behandlingen.
Personlig pleje og hygiejne
Tøj
Tandlæge, briller, medicin
Personlig udgifter, mobil tlf.
LommepengeTakster for 2020 Bopæl i pavillon lejlighed

Opholdsbetaling: kr. 69.411,00 pr. måned

I denne pris er indeholdt husleje.

Opholdsbetalingen bliver hver d. 1.1 fremskrevet med gældende % sats.

Opholdsbetalingen betales forud for løbende måned.


Den unge afholder selv udgifter til:


Kørsel der ikke direkte er knyttet til behandlingen.
Personlig pleje og hygiejne
Tøj
Tandlæge, briller, medicin
Personlig udgifter, mobil tlf.
LommepengeOpholdsbetalingen dækker

Husleje
Småinventar og vedligehold
Licens, foto, tv
Dagbehandlingstilbud Fiona
Undervisningsmaterialer inden for Botilbuddet
Ferie og udflugter med Botilbuddet
Beskæftigelse og hobbys
Kontingenter og abonnementer efter aftale med Botilbuddet.
Gaver
Transport Aftalt med Botilbuddet.
Øvrig betaling går til medarbejderudgifter, kompetenceudvikling samt administrativ drift.
Som en del af det pædagogiske tilbud indgår ferier, hobby, kreative og kulturelle aktiviteter.

Unge under 18 år (§ 66, stk. 1, nr. 5)

Unge under 18 år kan kun indskrives i bofællesskabet.
Her afholder Botilbudet udgifter til (Udover nævnte under betalingen dækker):
Tøj og lommepenge
Personlig pleje
Transport udgifter/hjemkørsel hver 14. dag i weekend/ ferier

Husleje, el, vand og varme
Lokale omkostninger
Kost
Småinventar og vedligehold
Licens, foto, tv
Dagbehandlingstilbud Fiona
Undervisningsmaterialer inden for Botilbuddet
Ferie og udflugter med Botilbuddet
Beskæftigelse og hobbys
Kontingenter og abonnementer efter aftale med Botilbuddet.
Gaver
Transport Aftalt med Botilbuddet.
Øvrig betaling går til medarbejderudgifter, kompetenceudvikling samt administrativ drift.